Om oss

Köpvillkor

Här nedan följer information till dig om sådant som kan vara bra att veta och som hjälper dig att vara trygg i dina köp hos oss, till exempel våra köpvillkor,

Priser

Varje vara anges med pris inklusive moms 12%. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive moms, betalningsvillkor finns angiven i kundvagnen beroende av valt betalningssätt. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel. 

Beställning

Alla beställningar sker via Internet. Är beställaren under 18 år skall beställningen gå via målsman. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäls.

Betalning

KLARNA

Fraktkostnader

Vi tar ut en enhetsfrakt på 99 kr per order. Vid köp över 650 kr är det fraktfritt.

Fraktfritt vid order över 8000:- Gäller företagskunder

Force Majeure

Itigo är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Leveranssätt

Beställningar levereras med brev (Posten) eller paket (SCHENKER)

Ej uthämtad försändelse

För försändelse som ej hämtats ut, utan gått i retur till Itigo debiteras en avgift om 350 kr plus moms för att täcka våra transport- och administrationskostnader.

Skadat gods

Om varan skadats under transporten ska du genast anmäla detta när du hämtar ut försändelsen hos SCHENKER ombud. Om du inte upptäcker detta förrän du kommer hem, meddela oss via e-post INOM 7 DAGAR på info@itigo.se

Leveranstid

För tillfället är det många som beställer men vi försöker alltid packa och skicka inom 2-3 arbetsdagar. Önskar du snabbare leverans kan du alltid göra en förfrågan på info@itigo.se och se om vi kan få iväg paketet snabbare vid ex födelsedagar eller liknande.

Vi kan inte bli ansvarig att leverera en produkt som är slutsåld.

Personuppgifter, Säkerhet

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post.

 Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter. Det gäller även e-postadresser ni lämnar till oss. Vi använder oss endast av säkra betalningssätt så som faktura, förskottsbetalning och kortbetalning via SSL-krypterad uppkoppling. Ni behöver alltså inte lämna ut något kreditkortsnummer

Vi bryr oss om din integritet

Kort om EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

GDPR är Europeiska unionens nya allmänna dataskyddsförordning, som ersatte den svenska Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018. På denna informationssida kan du bland annat läsa vilka av dina personuppgifter vi hanterar, hur vi skyddar dem och vilka rättigheter du har. Du finner också instruktioner för hur du ska göra för att rätta en uppgift, beställa registerutdrag etc.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan knytas till dig som person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, inloggningsuppgifter, besöks- och orderhistorik och hushållsstorlek.

Därför behöver vi dina personuppgifter

ITIGO använder dina personuppgifter för att ge dig den bästa och smidigaste tjänsten vid köp av mat och andra varor på nätet, inklusive inspirerande recept och intressanta tips. Detta för att din upplevelse av vår tjänst ska bli så bra som möjligt.

Dina personuppgifter används huvudsakligen av oss i följande syften:

 • För att kunna tillhandahålla och administrera ditt användarkonto
 • För att kunna leverera varor i enlighet med våra avtal med dig
 • För att förhindra missbruk av våra tjänster, eller för att förhindra, förebygga och utreda brott
 • För att fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)

Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det är nödvändigt. 

Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter inte ska bli manipulerade eller gå förlorade, eller att obehöriga ska få tillgång till dem, i enlighet med gällande lagstiftning avseende skydd av dina personuppgifter.

Dina rättigheter enligt GDPR

 • Registerutdrag. Du har rätt att begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig eller inte. Om vi gör det har du rätt att få se vilka uppgifter vi behandlar om dig genom ett registerutdrag.
 • Rättelse. Om en personuppgift är fel eller ofullständig har du rätt att begära att den rättas.
 • Återkalla samtycke. Om vi behandlar dina personuppgifter med samtycke som laglig grund för behandlingen, har du rätt att närsomhelst återkalla samtycket med framtida verkan.
 • Motsätta dig direktmarknadsföring. Du har rätt att motsätta dig att personuppgiftsbehandling sker för direktmarknadsföring. Detta görs lättast genom att du avregistrerar dig från utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller kontakta oss.
 • Klaga. Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss (se nedan). Du har också rätt att lämna in ett klagomål direkt till tillsynsmyndigheten, dvs Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.
 • Ifrågasätta berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse om det finns skäl i ditt specifika fall som talar emot behandlingen. Om du motsätter dig behandlingen men det finns berättigade skäl som väger tyngre får vi dock fortsätta behandlingen.
 • Radera personuppgifter. Du har rätt att begära, och under vissa omständigheter få, dina personuppgifter raderade. Ett undantag är om vi har laglig grund för att bevara uppgifterna.
 • Dataportering. Du har i vissa fall rätt att få en kopia i strukturerat format på de uppgifter du själv lämnat om dig, för överföring till annan personuppgiftsansvarig.

  Kontaktuppgifter

  Om du har några frågor om vår integritetspolicy eller cookiepolicy, eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan:

  E-post: info@itigo.se 

  Postadress: Itigo AB, Att: Dataskyddsombudet, Voltavägen 13A, 168 69 Bromma 

  Telefon: 08-94 75 98